Όμιλος Θεάτρου και Ρητορικής

Είμαστε η ομάδα μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών του Ομίλου Θεάτρου και Ρητορικής του 1ου Πρότυπου ΓΕΛ – Γεννάδειου.

Στόχος μας είναι να ασχοληθούμε με επίκαιρα θέματα προβληματισμού δομώντας, αποδομώντας και αντικρούοντας επιχειρήματα. Να επικοινωνήσουμε, να συνεργασθούμε και εν τέλει να εκτεθούμε στο κοινό αρθρώνοντας λόγο ορθολογικά δομημένο και με σαφήνεια τεκμηριωμένο.

Εξίσου σημαντικό στόχο αποτελεί η καλλιτεχνική έκφραση και ο αυτοσχεδιασμός, η ανάπτυξη θεατρικής κουλτούρας αλλά και θεατρικής υπόδυσης, το παιχνίδι ανάμεσα στο φαίνεσθαι και το είναι, η ακροβασία ανάμεσα στο αυθεντικό πρόσωπο και στο θεατρικό προσωπείο.

Οι υπεύθυνες εκπαιδευτικοί,

Ευφροσύνη Ζαχαράτου (ΠΕ02) και Ευαγγελία Ντούπα (ΠΕ02)

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε